Ngā Uara

Tā mātou ngākaunui ki Te Tiriti o Waitangi

Tirohia tō mātou tauākī

“We believe that good research is fundamental.”

“E whakapono ana mātou, he mea matua te rangahau kounga.”

Me whaitake te mahi hoahoa ā-whare ki te tangata (te ngata i te hiahia, te whakapai hauora) me te taiao (me whakaute ki te whenua me te horopaki). E aroha ana mātou ki ngā mahi hoahoa ā-whare e rehurehu ana te taera, te rama māori, te mahana, te kakano, me te tae anō hoki.

“We believe that good research is fundamental.”

“E whakapono ana mātou, he taonga ngā rauemi.”

Me whakaute ngā mahi hoahoa ā-whare ki te taiao. E aroha ana mātou ki ngā mea i hāngaia ki te kāinga, me ngā mea oruoru. Mehemea ka taea e mātou te whakamahi i ngā rauemi e whakaaro nui ana ki te taiao, te whakamahi i ngā rauemi kua whakamahia kētia me te torotoro haere ki ngā toa o te rohe, ka pēnā.

“We believe that good research is fundamental.”

“E whakapono ana mātou he mea matua te kounga o ngā taipitopito ā-hoahoa.”

Me huatau, me ruarangi hoki ngā taipitopito ā-hoahoa whare. E rata ana mātou ki ngā mahi hoahoa tāwariwari, ā, he pai ake ki ā matou ngā peru me ngā whakarawa i te kāpia. Me huri hei āhuatanga māori te hoahoa auaha me te aro pū ā-taipitopito nei ki tā te kiritaki e hiahia ai, he mātua ake te kounga i te rahinga. Me pai hoki te rāroa haere o te mahi hoahoa ā-whare.

“E whakapono ana mātou, he taonga ngā rauemi.”

Me whakaute ngā mahi hoahoa ā-whare ki te taiao. E aroha ana mātou ki ngā mea i hāngaia ki tekāinga, me ngā mea oruoru. Mehemea ka taea e mātou te whakamahi i ngā rauemi e whakaaro nuiana ki te taiao, te whakamahi i ngā rauemi kua whakamahia kētia me te torotoro haere ki ngā toa ote rohe, ka pēnā.

“E whakapono ana mātou he mea matua te kounga o ngā taipitopito ā-hoahoa.”

Me huatau, me ruarangi hoki ngā taipitopito ā-hoahoa whare. E rata ana mātou ki ngā mahi hoahoatāwariwari, ā, he pai ake ki ā matou ngā peru me ngā whakarawa i te kāpia. Me huri hei āhuatangamāori te hoahoa auaha me te aro pū ā-taipitopito nei ki tā te kiritaki e hiahia ai, he mātua ake tekounga i te rahinga. Me pai hoki te rāroa haere o te mahi hoahoa ā-whare.

“We believe that good research is fundamental.”

Architecture should be responsive to both people (fulfilling needs, enhancing health and wellbeing) and the environment (respectful to site and context).  We love understated architecture, natural and diffused light, warmth, texture and colour.

Architecture should respect the natural world.  We love second hand and homemade.  If we can specify natural materials, reuse and recycle existing materials, and shop local, we will.

“We believe that materials are precious.”

“We believe that the quality of the detailed design is crucial.”

Architectural details should be elegant and robust.  We love flexible and adaptable architecture, and we prefer nuts and bolts over glue.  Intelligent design and bespoke detailing should be the norm, quality over quantity is preferred.  Architecture should age well.